Erkenning als aannemer

Een erkenning is een kwaliteitslabel, dat vereist is om deel te nemen aan openbare aanbestedingen (openbare werken in onroerende staat).

Om een overheidsopdracht van een bepaalde aard en omvang te kunnen uitvoeren, moet de aannemer aan een aantal voorwaarden voldoen. Indien dit het geval is, krijgt hij een erkenning van de bevoegde regionale minister op advies van de federale erkenningscommissie. Daarbij gaat het enkel om werken, niet om leveringen of diensten. Deze voorwaarden betreffen vooral de technische bekwaamheid, de financiële draagkracht en de professionele integriteit.

Aannemers/onderaannemers worden ingedeeld in bepaalde klassen, naargelang de omvang van de werken, en categorieën en/of ondercategorieën, in functie van de specifieke aard van de werken. De erkenning is in principe 5 jaar geldig.

De erkenning geeft aan de aanbestedende overheden het nodige vertrouwen voor een goede en degelijke uitvoering van de werken.

Wat is er gewijzigd sinds 1 juli 2017?

Vanaf 1 juli 2017 verplicht de nieuwe reglementering, die de Europese richtlijnen omzet, ook alle onderaannemers tot een erkenning voor het uitvoeren van overheidsopdrachten.

Dus niet enkel de aannemers die de openbare werken toegekend krijgen, maar ook alle onderaannemers waarmee zij samenwerken dienen over een erkenning als aannemer te beschikken).

Wat kan LeadService voor u of voor uw klant betekenen?

LeadService bekijkt of uw klant in aanmerking komt voor een erkenning als aannemer, en wat de hoogst mogelijke klasse is die kan verkregen worden.
Indien nodig kunnen de vereiste aanpassingen in de KBO doorgevoerd worden.
Vervolgens worden alle nodige documenten en attesten verzameld en wordt het volledige erkenningsdossier ingediend en opgevolgd.

Contacteer ons voor meer info!

Kantoor te Wevelgem

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief